FőoldalKiemelt partnereinkSzabályzatTevékenységekElérhetőségek
2021. december 06, hétfő
Menü
Videó Referenciák
Web-Referenciák

Belépés
Név:
Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

 ( avagy mi történik azokkal az adatokkal, melyet beírunk )

 A vállalkozás a szabályok megalkotásánál  nagy hangsúlyt fektetett az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseire.

    Ezen nyilatkozat lényege, hogy jelen honlap – valamint a vállalkozás üzemeltetésében lévő összes többi honlap szolgáltatásai, funkciói, minden adott lehetőségei minden személy számára biztosítva legyen független lakóhelytől, nemtől, kortól, tekintet nélkül nemzetiségtől úgy, hogy közben jogai, mint szabadságjog, magánélethez való jog -  nem csorbulnak a gépi adatfeldolgozás során, azt maximális tisztelet és körültekintés jellemzi.

1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó neve :

     Chris Taylor Kreatív Stúdió - Szabó Krisztián - Boros György Ev.

2, Szerver szolgáltató

    MediaHosting Internet-technológiai Kft.
    5600 Békéscsaba, Lencsési út 18

3. A szerverünk  által automatikusan naplózott információk.

    Szerverünk automatikusan regisztrálja felhasználóink IP-címét, a használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. A rendszer biztonságos, káros és adatok elvesztésével járó műveletek nem jöhetnek létre.

   Említett információkat ömlesztve, nem felhasználónként lebontva használjuk, elsősorban csak  statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

4. Személyes adatok és egyebek
 
   Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag felhasználói kényelmi funkciókat szolgálnak, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

   Minden felhasználó jogosult információt kérni arról, hogyan rendelkezünk az adatairól, azt milyen célra használtuk fel – amennyiben felhasználtuk.  Minden felhasználónkat anonim módon, tehát név nélkül kezelünk.

    Kérdéssel, kéréssel és jelen nyilatkozattal kapcsolatban észrevételt a következő email címen lehet megtenni: info@christaylor.hu

 

Általános Szolgáltatási Feltételek

 Mindazok, akik regisztrálnak, szolgáltatást igényelnek – rendelnek meg, mint felhasználók / Felhasználók / Felhasználók / Partnerek, a regisztrációval / megrendeléssel egy időben elismeri, hogy tudomásul veszi a szolgáltatásra vonatkozó szabályokat:

I. Általános rendelkezések

Jelen ÁSzF (Áltatlános Szolgáltatási Feltételek) alkalmazásában:

I./1.) Szolgáltató, Szolgáltató / SZOLGÁLTATÓ: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik a www.christaylor.hu honlapon és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások termékein – kapcsolódó honlapokon és szolgáltatásrendszereken, és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi és a reklámfelületet értékesíti, valamint az elérhető szolgáltatásokat nyújtja, értékesíti, felhasználhatóvá teszi a regisztrált felhasználók számára az aktuális szolgáltatásban meghatározott módon, helyen, időben;

I./2.) Felhasználó: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét Szolgáltatótól megrendeli (ideértve a Felhasználó megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és -ügynökséget is), valamint a szolgáltatásokat megrendeli, igénybe veszi, továbbá, amennyiben ha arra egy adott szolgáltatásnál van mód és lehetőség, akkor szelőfizetőként felhasználja;

I./2./1.) Felhasználónak minősül továbbá az is, aki a honlapon regisztrál akár látogatói, akár egyéb, akár a jelen Felhasználói Szabályzatban meghatározásra kerülő státusztban.

I./3.) Reklám: olyan nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett felület, amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (együtt: áru) értékesítését, vagy más módon ellenérték fejében történő igénybevételét vagy a Felhasználó által kívánt más hatás elérését segíti elő, és a Felhasználó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő;

I./4.) A Szolgáltató kiadványaiban és egyéb médiumaiban található hirdetési felületeken a hirdetések a Szolgáltató és a Felhasználó közötti eseti szerződések (Felhasználók) alapján kerülnek közzétételre. A jelen ÁSzF valamennyi szerződésre (Felhasználóre) irányadó, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

I./5.) A Szolgáltató kiadványaiban és honlapján, valamint további on-line szolgáltatásaiban kiadásra, publikálásra kerülő, letölthető, olvashat, nézhető, hallgatható minden feltöltött művel kapcsolatban mindennemű jogi felelősséggel a művet a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatás rendszeriben megjelentető regisztrált felhasználó tartozik.

I./6.) A Szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha elfogadta a Feltételeket, vagyis a Felhasználói Szabályokat. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el a Feltételeket.

I./7.) A Felhasználó az alábbi módon fogadhatja el a Felhasználói Szabályokat: On-line: A szolgáltatás megrendelését lehetővé tevő honlapon található, a regisztráció folyamatát, részét képező elfogadom gombra kattintással, ha ez az opció az adott Szolgáltatás interfészén megjelenik; vagy a szolgáltatás írásbeli szerződés általi igénybevétele során. Az Elfogadom gombra kattintás esetében A Felhasználó elfogadja, hogy az Szolgáltató a Felhasználói Szabályok elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát. Nem On-line regisztráció, megrendelés esetén a megrendelőlap aláírása a Szolgáltatási, Felhasználói Szabályok elfogadását jelentik.

I./8.) A Felhasználó nem veheti igénybe a Szolgáltatást, illetőleg nem fogadhatja el a Feltételeket, amennyiben a Felhasználó nem éri el az Szolgáltatóvel való szerződés megkötésére lehetőséget biztosító cselekvőképességet jelentő korhatárt, nem rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal.

A Szolgáltatások igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el a Felhasználói Szabályok egy példányát saját felhasználásra.

I./9.) A Feltételek nyelve

I./9./1.) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Szolgáltató a Felhasználói Szabályok Magyar nyelvű változatát lefordíttatta a Felhasználó nyelvére, azt csak az a Felhasználó kényelme érdekében tette, és csak a Magyar nyelvű Felhasználói Szabályok az irányadó a Felhasználó és az Szolgáltató közötti viszonyra.

I./9./2.) Amennyiben a Magyar nyelvű Feltételek és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, a Magyar nyelvű változat az irányadó.

Az Szolgáltató bármikor további társ-Szolgáltatókkel bővítheti szolgáltatásainak üzemeltetését. Esetenként ezek a társ-Szolgáltatók fogják A Felhasználónak az Szolgáltató nevében nyújtani a Szolgáltatásokat. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy ezek a társ-Szolgáltatók jogosultak a Szolgáltatások nyújtására.

Az Szolgáltató fenntartja a jogot a folyamatos szolgáltatás és rendszer fejlesztésre és újításra annak érdekében, hogy a felhasználóknak a legjobbat nyújtsa. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy az Szolgáltató időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit

I./10.) A Szolgáltatások igénybevétele

I./10./1.) Bizonyos Szolgáltatások igénybevétele érdekében A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele való regisztráció részeként vagy a Szolgáltatás folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget) kérünk. A Felhasználó kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet a Felhasználó az Szolgáltatónek ad pontos, valós és időszerű.

I./10./2.) A Felhasználó elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll (a) a jelen Felhasználói Szabályokkal és (b) az adott államban irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal (beleértve az adatok vagy szoftverek bármely államba vagy más államból történő exportjával kapcsolatos jogszabályokat).

I./10./3.) A Felhasználó elfogadja, hogy az Szolgáltató által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve, ha a Felhasználó és az Szolgáltató között létrejött külön a Felhasználó szerződés ezt kifejezetten megengedi.

I./10./4.) A Felhasználó elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatások (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok) működését.

I./10./5.) A Felhasználó semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására, kivéve ha ezt az a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés kifejezetten megengedi.

I./10./6.) A Felhasználó vállalja, hogy kizárólag a Felhasználó felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt az Szolgáltatót éri). Az Szolgáltató a Felhasználó kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy bármely más harmadik személy felé.

I./11.) A Felhasználó jelszavai és hozzáférésének biztonsága

I./11./1.) A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Felhasználó a felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni

I./11./2.) A fentieknek megfelelően, egyedül a Felhasználó tartozik felelősséggel az Szolgáltató felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.

I./11./3.) Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy a jelszavát vagy hozzáférését, szerződésben meghatározott a Felhasználónak nyújtott bárminemű szolgáltatásunkat jogosulatlanul használták, azonnal értesíti az Szolgáltatót a honlapon található elérhetőségek bármelyikén, vagy közvetlenül az Szolgáltató cég székhelyén, amennyiben ott az ügyfélfogadás aktuálisan, és előzetes egyeztetés által lehetséges

 

I./12.) Bizalmas és személyes információ

A Szolgáltató adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos megfelelően az felhasználó által megadott előírásokat a hatályos Magyar törvényeknek megfelelően kezeljük, s használjuk fel, tároljuk el.

I./13.) Tartalom a szolgáltatásokban

I./13./1.) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért, számítógépes szoftverért, zenéért, audio file-ért illetve más hangokért, fényképekért, videókért vagy más képanyagokért), amelyhez a Felhasználó a Szolgáltatások részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a személy felelős, akitől A Felhasználó az adott információt kapta. A fent megjelölt információkat a továbbiakban “Tartalomnak” nevezzük.

I./13./2.) Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatások – beleértve a Szolgáltatások során megjelenő reklámot, illetve a Szolgáltatásokon belül szponzorált Tartalmat - részeként a Felhasználó rendelkezésére bocsátott Tartalom azon szponzorok vagy Felhasználók szellemi tulajdonjogának védelme alatt állhat, akik a Tartalmat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátották (vagy amelyek ezek nevében járnak el). A Tartalmat (sem részben, sem egészben) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön a Felhasználó, értékesítheti, forgalmazhatja és nem készíthet belőlük származékos műveket, kivéve ha a Szolgáltató vagy a Tartalom jogosultjai egy külön szerződésben a Felhasználót erre felhatalmazta.

I./13./3.) A Szolgáltató erre irányuló kötelezettség vállalása nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen Szolgáltatás tekintetében előszűrje, ellenőrizze, megjelölje, kiszűrje, módosítsa, visszatartsa vagy kitörölje a Tartalmat vagy annak egy részét. 

I./13./4.) A Felhasználó tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalommal, amelyeket a Felhasználó támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri, hogy az ilyen Tartalom tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

I./13./5.) A Felhasználó elismeri, hogy kizárólag a Felhasználó a felelős minden olyan Tartalomért, amelyet a Felhasználó készít, továbbít, vagy tüntet fel a Szolgáltatások igénybevétele során és a Felhasználó a felelős a saját tevékenységének következményeiért (beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket a Felhasználó a Szolgáltató-nak okoz). A fentiek miatt a Szolgáltató nem tartozik a Felhasználónak vagy bármely harmadik személynek felelősséggel.

I./14.) Tulajdonjog 

I./14./1.) A Felhasználó elismeri, és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (illetve a Szolgáltatót licenciába adók) a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, a Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan információkat, amelyeket a Szolgáltató bizalmasként jelöl meg és amelyeket a Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.

I./14./2.) A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a Szolgáltató, valamint a szolgáltatások, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos további, mindennemű nevet, meghatározást, kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, kivéve, ha a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

I./14./3.) Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött írásbeli szerződés kifejezetten felhatalmazza a Felhasználót a márkajelzés felhasználására, úgy a Felhasználó vállalja, hogy azt ezen szerződés, a Feltételek vonatkozó rendelkezései, valamint a Szolgáltató, valamint a szolgáltatásokkal, mint márkával kapcsolatos, időről időre frissített iránymutatásai feltételeinek megfelelően használja fel. Ezeket az iránymutatások, amennyiben aktuálisan a Szolgáltató ilyet kibocsát megtalálhatóak a szolgáltatásokat tartalmazó honlapokon.

I./14./4.) Az I./14./2.) pontban foglalt korlátozott felhasználási engedély kivételével a Szolgáltató elismeri és elfogadja, hogy a jelen Feltételek szerint nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot a Felhasználótól (vagy a Felhasználó számára engedélyt adóktól) azokra a Tartalmakra, amelyeket a Felhasználó a Szolgáltatásokon keresztül vagy a Szolgáltatásokon ad fel, küld el, illetve jelenít meg. Beleértve az adott tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a világ mely részén állnak fenn). Kivéve, ha a Felhasználó és a Szolgáltató között írásban létrejött szerződés másképp rendelkezik, a Felhasználó vállalja, hogy a fenti jogok védelméért és az azokkal való rendelkezésért a Felhasználó a felelős és a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó nevében ezekkel kapcsolatban eljárni.

I./14./5.) Nem távolíthat el, nem torzíthat el, és nem változtathat meg semmiféle, a Szolgáltatásokban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).

I./14./6.) Nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek vagy logók feljogosított használóját, vagy amely ezt célozza kivéve ha a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

I./15.) Felhasználási engedély a Szolgáltatótól

I./15./1.) a Felhasználó nem másolhatja le, nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a Szolgáltató szolgáltatásai során felhasználásra kerülő Szoftver forráskódját vagy annak bármely részét, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. 

I./15./2.) a Felhasználó nem engedményezheti (illetve nem adhatja tovább) a Szoftver használatára vonatkozó jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, illetve nem engedményezheti a Szoftverhasználati jogosultságát, kivéve ha a Szolgáltató ehhez írásbeli hozzájárulását adja, valamint azokat .

I./16.) A Tartalom felhasználási engedélye

I./16./1.) A Szolgáltatásokon keresztül feladott, elküldött vagy a Szolgáltatáson feltüntetett Tartalommal kapcsolatos szerzői jog és más joga fennmarad. A tartalom feladásával, elküldésével vagy feltüntetésével a Felhasználó állandó, visszavonhatatlan, világszerte érvényes, ingyenes és nem kizárólagos licenciát biztosít a Szolgáltatásokon keresztül feladott, elküldött, illetve a Szolgáltatásokon feltüntetett bármilyen Tartalom reprodukálására, átalakítására, módosítására, lefordítására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvános lejátszására, nyilvános megjelentetésére és forgalomba hozatalára. A licencia kizárólagos célja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatásokat megjeleníthesse, terjeszthesse és promotálhassa, és a licenciát az egyes Szolgáltatások tekintetében az adott Szolgáltatáshoz fűződő További Feltételek alapján vissza lehet vonni.

I./16./2.) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a licencia feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a Tartalmat olyan vállalatok, szervezetek és magánszemélyek rendelkezésére bocsássa, amelyek részére összekapcsolt szolgáltatásokat nyújt, továbbá, hogy a Tartalmat az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatban használja.

 

 

 

I./16./3.) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatások felhasználók részére történő nyújtása körében tett technikai lépések során (a) továbbítja, illetve forgalmazza a Felhasználó által használt Tartalmat különféle nyilvános hálózatokon és kommunikációs eszközön keresztül; és (b) olyan változtatásokat eszközölhet a Tartalomban, amelyek szükségesek az adott Tartalomnak a kapcsolódó hálózatok, készülékek, szolgáltatások és médiumok technikai feltételeinek való megfeleléshez. A Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a licencia alapján a Szolgáltató jogosult megtenni mindezeket a lépéseket.

I./16./4.) A Felhasználó kijelenti és szavatolja a Szolgáltató felé, hogy minden olyan joggal, feltétellel és felhatalmazással rendelkezik, amely szükséges a fenti licencia megadásához.

I./17.) Szoftver frissítés

I./17./1.) Előfordulhat, hogy a Felhasználó által használt Szoftver időről időre automatikusan letölti és felinstallálja a Szolgáltatáshoz meglévő frissítéseket. A frissítések célja az, hogy a Szolgáltatásokat fejlesszék, jobbá és könnyebben használhatóvá tegyék. A frissítések előfordulhatnak olyan formában, hogy tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat és teljesen új verziókat. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatások használata során ilyen frissítésekre kerüljön sor (illetve, hogy az SZOLGÁLTATÓ a Felhasználónak ilyeneket bocsásson a rendelkezésére, az adott szolgáltatásaira vonatkozó előírásainak, szolgáltatási díjainak megfelelően).

I./18.) A Szolgáltatóval való jogviszony megszűnése

I./18./1.) A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg a Felhasználó vagy a Szolgáltató meg nem szünteti azokat az alábbiak, szerint:

I./18./2.) Amennyiben a Felhasználó meg kívánja szüntetni a Szolgáltatóval kötött szerződését, úgy azt megteheti (a) a Szolgáltatónak küldött értesítéssel, valamint (b) minden olyan Szolgáltatás hozzáférésének megszüntetésével, amelyet a Felhasználó használ, és amely tekintetében a SZOLGÁLTATÓ megadta a Felhasználónak a felmondás lehetőségét. A felmondást írásban kell elküldenie a SZOLGÁLTATÓ címére, amely a szolgáltató honlapjain az impresszumban, mint a Szolgáltató címe szerepel.

I./18/3.) A Szolgáltató bármikor felmondhatja a Felhasználóval kötött szerződést, amennyiben:

I./18./3./1.) a Felhasználó megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a Felhasználó nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek rendelkezéseit); vagy

I./18./3./2.) A Szolgáltató jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Szolgáltatás nyújtása a Felhasználó részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik); vagy

(I./18./3./3.) az a partner, amely segítségével a Szolgáltató a Felhasználónak a Szolgáltatást nyújtotta, felmondta a Szolgáltatóval fennálló szerződését vagy úgy döntött, hogy nem nyújtja tovább Szolgáltatását a Felhasználó részére; vagy

I./18./3./4.) A Szolgáltató úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatások nyújtását abban az államban, amelynek a Felhasználó az állandó lakosa, vagy amelyből a Felhasználó a Szolgáltatásokat igénybe veszi; vagy

 

I./18./3./5.) A Szolgáltatónak, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg a Felhasználónak Szolgáltatásokat nyújtani.

I./18./4.) A jelen ÁFSZ-ben rögzített feltételek szerinti Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a jelen pont egyetlen rendelkezése sem érintheti a SZOLGÁLTATÓ jogait.

I./18./5.) Amennyiben a Feltételek hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely a Felhasználó vagy a Szolgáltató érdekében állt, amelynek a Felhasználó vagy a Szolgáltató az alanya (vagy amelyet a Felhasználó vagy a Szolgáltató a Feltételek hatálya alatt szerzett meg), illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre, és ilyen esetben a 20.7. pontban**jelen bekezdés utolsó**** foglalt rendelkezések továbbra is határozatlan ideig irányadóak a fenti jogokra, kötelezettségekre és felelősségvállalásokra.

I./18./6.) Az a Felhasználóval való jogviszony megszűnésére sor kerülhet, valamint irányadó szabályokat a további főpontok alpontjaiban is található szabályok szerint.

I./19.) A szavatosság kizárása

I./19./1.) A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja a Felhasználó rendelkezésére és sem a Szolgáltató, sem Leányvállalatai vagy Társvállalatai, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá a vonatkozó szerződésben, szerződésekben nem meghatározott szavatosságot.

I./19./2.) Különösen, a SZOLGÁLTATÓ, Leányvállalatai és a Társvállalatai, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják a Felhasználó számára, hogy:

I./19./2./1.) A Felhasználó által igénybevett nem díjköteles Szolgáltatások megfelelnek a Felhasználó által állított követelményeknek,

I./19./2./2.) A Felhasználó által igénybevett nem díjköteles, valamint díjköteles, a vonatkozó szolgáltatási szerződésekben meghatározott, vagy nem meghatározott esetekben a Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek a szolgáltatások igénybevétele során. A díjköteles szolgáltatások esetében, amennyiben a Felhasználó az adott szolgáltatás terméket megvásárolja, köteles ellenőrizni az átvétet követően, a terméknek a Felhasználó általi céllal való használatának megkezdése előtt azt, hogy a megrendelt szolgáltatás a Felhasználónak, mint Felhasználónak megfelelő, vagy az eredeti szerződés keretein belüli lehetőségékkel élve javításokat eszközöl a Szolgáltatótól.

I./19./3.) A kifejezetten a jelen Feltételekben, valamint a szolgáltatásokra közvetlenül vonatkozó szolgáltatási szerződésekben meghatározó szerződési feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.

I./19./4.) A jelen Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket a Felhasználó szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.

I./20.) A felelősség korlátozása

I./20./1.) A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki a Szolgáltató felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

 

 

 
 

 

  

Created by: PowerSite Development Team Copyright (C) 2006-2008 PowerSite.hu All rights reserved.